PLUGINSTANT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO MÔI GIỚI

Pluginstant là một hệ thống được thiết kế để Nhà môi giới FX sử dụng nhằm kiểm soát Rủi ro của họ. Hệ thống được cài đặt tại máy chủ 9s và do chúng tôi xử lý và không được cài đặt trên máy chủ MT4/5. Do đó, bất kỳ nhà môi giới nhãn trắng nào cũng có thể sử dụng hệ thống và kết nối thông qua Trình quản lý.
Image
CẮM

Nền tảng môi giới:

LET'S WORK TOGETHER

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Quản lý rủi ro là rất quan trọng. Với danh sách các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ rất hữu ích cho công việc môi giới của bạn. Tất cả các plugin của chúng tôi đã được thử nghiệm và khách hàng đã được hưởng lợi từ nó. Chúng tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho khách hàng.

3

Quốc gia

15

Nhóm chuyên gia

89

Phiên demo

Thuận lợi :

Hệ thống ổn định và đã được chứng minh được sử dụng bởi nhiều nhà môi giới.
Tiết kiệm rất nhiều tiền môi giới.
Tránh và phát hiện những kẻ thao túng nhanh chóng và hiệu quả.
Thân thiện với máy chủ nhãn trắng.
Giữ P&L môi giới lành mạnh với một hệ thống và báo cáo toàn diện.
Giải pháp hoàn chỉnh để quản lý rủi ro, điều bắt buộc đối với mọi nhà môi giới ngoại hối.
CẮM

Thông tin

Giới hạn cho mỗi Nhà môi giới là 30.000 tài khoản Giao dịch và nếu nhiều hơn 30.000 thì chúng tôi có quyền yêu cầu thêm phí Máy chủ. Điều này là để nâng cấp máy chủ lên các máy chủ Bộ xử lý và Bộ nhớ tốt hơn.