HỆ THỐNG THIẾT LẬP LẠI SỐ DƯ ÂM
Hệ thống được thiết kế để đặt lại số dư âm xảy ra sau khi nhà giao dịch bị mất do thị trường chuyển động nhanh. Hệ thống có thể được đặt lại theo cài đặt thời gian của riêng bạn.

Thuận lợi :

Không cần cài đặt trên máy chủ Nền tảng. Do đó có thể tránh được sự cố của máy chủ Nền tảng.
Khách hàng vẫn có thể sử dụng cùng một tài khoản với số dư bằng 0 mà không cần tạo tài khoản giao dịch mới.
Nhân viên hỗ trợ môi giới sẽ có nhiều thời gian hơn so với việc thiết lập lại thủ công. Tiết kiệm thời gian và có thể tập trung vào những gì quan trọng hơn.

THÔNG TIN

Giới hạn cho mỗi Nhà môi giới là 30.000 tài khoản Giao dịch và nếu nhiều hơn 30.000 thì chúng tôi có quyền yêu cầu thêm phí Máy chủ. Điều này là để nâng cấp máy chủ lên các máy chủ Bộ xử lý và Bộ nhớ tốt hơn.