HỆ THỐNG TIN TỨC
Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo an toàn cho Nhà môi giới sau khi Tin tức có tác động lớn đang diễn ra. Hệ thống có thể tăng đòn bẩy vào những thời điểm cụ thể đã được thiết lập. Nó sẽ áp dụng cho vị thế mở trong khoảng thời gian đã định. Ngoài ra, hệ thống có thể hủy Số lệnh đang chờ được thực hiện bởi các Nhà giao dịch muốn Thao túng Thời gian Tin tức. Với hệ thống này, Nhà môi giới có thể kiểm soát P&L khi tin tức có tác động lớn đang diễn ra.
image

Thuận lợi :

Không cần cài đặt trên máy chủ Nền tảng. Do đó có thể tránh được sự cố của máy chủ Nền tảng.
Giữ an toàn cho các Nhà môi giới khỏi các Nhà giao dịch cố gắng lạm dụng Thời gian giao dịch theo tin tức bằng cách thu lợi từ cả Lệnh chờ Mua và Bán.
Các Nhà môi giới có thể kiểm soát P&L của Nhà môi giới bằng cách kiểm soát Đòn bẩy và Lệnh chờ của Khách hàng khi đó là Thời gian Tin tức Tác động Cao.

THÔNG TIN

Giới hạn cho mỗi Nhà môi giới là 30.000 tài khoản Giao dịch và nếu nhiều hơn 30.000 thì chúng tôi có quyền yêu cầu thêm phí Máy chủ. Điều này là để nâng cấp máy chủ lên các máy chủ Bộ xử lý và Bộ nhớ tốt hơn.