PLUGIN BẢO VỆ CÂN BẰNG ÂM

Plugin được thiết kế để thiết lập lại số dư âm xảy ra khi nhà giao dịch mất tiền do thị trường chuyển động nhanh. Hệ thống có thể được thiết lập lại theo cài đặt thời gian của riêng bạn.

Plugin sẽ tự động hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định sau khi tài khoản có giá trị âm.

Điều này sẽ giúp nhà môi giới của bạn sử dụng ít nguồn lực hơn để xử lý tình huống này.

image

Những lợi thế :

Không cần phải cài đặt nó trên máy chủ nền tảng, vì vậy nó có thể ngăn máy chủ nền tảng gặp sự cố.
Khách hàng có thể tiếp tục sử dụng cùng một tài khoản với số dư bằng 0 mà không cần phải tạo tài khoản giao dịch mới.
Nhân viên hỗ trợ môi giới sẽ có nhiều thời gian hơn so với việc reset thủ công. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và cho phép họ tập trung vào những gì quan trọng hơn.

Plugin bảo vệ số dư âm cho nhà môi giới MT4 MT5

Bảo mật môi giới của bạn ngay bây giờ

Bảo mật môi giới của bạn ngay bây giờ